Räjähde
Utajärven kotiseutumuseon sodanajan pommista valunut neste toi paikalle poliisin ja armeijan raivaajat, museosta vietiin tuhottavaksi myös käsikranaatteja ja miinoja – "Kokoelmaan tuli aukko"

Uta­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seon so­dan­ajan pom­mis­ta valunut neste toi pai­kal­le po­lii­sin ja ar­mei­jan rai­vaa­jat, mu­seos­ta vietiin tu­hot­ta­vak­si myös kä­si­kra­naat­te­ja ja miinoja – "Ko­koel­maan tuli aukko"

25.09.2020 09:54 8