Puunveisto
Liminkalainen psykoterapeutti Tom Saariaho nikkaroi vapaa-aikanaan lankkukontrabassoja: "Puuta on helpompi käsitellä kuin kipeätä ihmistä"

Li­min­ka­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Tom Saa­ri­aho nik­ka­roi va­paa-ai­ka­naan lank­ku­kont­ra­bas­so­ja: "Puuta on hel­pom­pi kä­si­tel­lä kuin kipeätä ih­mis­tä"

28.07.2020 19:00 0
Tilaajille