Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö
Pohteen aluehallitus hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa  lääkäripäätöksestä – Pohjois-Suomen hallinto-oikeus piti ratkaisussaan hallintosääntöä osin lainvastaisena

Pohteen alue­hal­li­tus hakee kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta va­li­tus­lu­paa lää­kä­ri­pää­tök­ses­tä – Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus piti rat­kai­sus­saan hal­lin­to­sään­töä osin lain­vas­tai­se­na

21.06.2023 10:40 7
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Hyvinvointialueen hallintosääntö osin lainvastainen  – Pohteen johtaja Ilkka Luoma yllättyi tulkinnasta

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Hy­vin­voin­ti­alueen hal­lin­to­sään­tö osin lain­vas­tai­nen – Pohteen johtaja Ilkka Luoma yl­lät­tyi tul­kin­nas­ta

01.06.2023 17:30 28
Tilaajille
Kokoomus epäilee demokratian kaventuvan, jos hallintosääntöluonnos hyväksytään sellaisenaan –Lautakuntien päätöksentekoa pitäisi vielä tarkastella

Ko­koo­mus epäilee de­mo­kra­tian ka­ven­tu­van, jos hal­lin­to­sään­tö­luon­nos hy­väk­sy­tään sel­lai­se­naan –Lau­ta­kun­tien pää­tök­sen­te­koa pitäisi vielä tar­kas­tel­la

22.02.2022 12:52 8
Tilaajille
Aluehallituksen puheenjohtajalle tulossa 6 600 euron kuukausipalkkio –Vertailukohtana kansanedustajan palkkio

Alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le tulossa 6 600 euron kuu­kau­si­palk­kio –Ver­tai­lu­koh­ta­na kan­san­edus­ta­jan palkkio

15.02.2022 09:07 19
Tilaajille