Plastic Surgery Center
Oululaisen esteettiseen kirurgiaan erikoistuneen klinikan asiakkaista noin kolmannes on miehiä, yksi kysytyimmistä toimenpiteistä on rintojen pienennys

Ou­lu­lai­sen es­teet­ti­seen ki­rur­giaan eri­kois­tu­neen kli­ni­kan asiak­kais­ta noin kol­man­nes on miehiä, yksi ky­sy­tyim­mis­tä toi­men­pi­teis­tä on rin­to­jen pie­nen­nys

27.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Oulussa on nyt Suomen suurin plastiikkakirurginen yksityisklinikka – ”Satsaamme uuteen teknologiaan ja haluamme olla kehityksen eturintamassa”
Mainos Plastic Surgery Center

Oulussa on nyt Suomen suurin plas­tiik­ka­ki­rur­gi­nen yk­si­tyis­kli­nik­ka – ”Sat­saam­me uuteen tek­no­lo­giaan ja ha­luam­me olla ke­hi­tyk­sen etu­rin­ta­mas­sa”

30.10.2020 09:30