Piiparinmäen tuulivoimapuisto
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Piiparinmäen tuulipuistossa pudonnutta tuulivoimalan siipeä oltiin vaihtamassa valmistusvirheen vuoksi – onnettomuuden syyn arvioidaan selviävän lähipäivinä

Pii­pa­rin­mäen tuu­li­puis­tos­sa pu­don­nut­ta tuu­li­voi­ma­lan siipeä oltiin vaih­ta­mas­sa val­mis­tus­vir­heen vuoksi – on­net­to­muu­den syyn ar­vioi­daan sel­viä­vän lä­hi­päi­vi­nä

15:05
Tilaajille