Peräpohjolan Opisto
Kauniin Tornionjoen varrella sijaitseva Hotelli Joentalo hurmaa historiallaan – ”Tarjoamme majoituspalveluiden lisäksi avaimet käteen -koulutus- ja kokouspaketit vaativampaankin tarpeeseen”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Kauniin Tor­nion­joen var­rel­la si­jait­se­va Hotelli Joen­ta­lo hurmaa his­to­rial­laan – ”Tar­joam­me ma­joi­tus­pal­ve­lui­den lisäksi avaimet käteen -kou­lu­tus- ja ko­kous­pa­ke­tit vaa­ti­vam­paan­kin tar­pee­seen”

19.08.2020 06:00