Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pätkätyö
Kolumni

Ti­la­päis­ten töiden ongelma – työ­elä­män tun­nel­mat

29.08.2021 14:00
Tilaajille