Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Oulun PT Studio
Ihmiset haluavat nyt treeniltä kahta asiaa – kokenut valmentaja neuvoo, miten vältät yleisimmän treenimokan
Mainos Oulun PT Studio

Ihmiset ha­lua­vat nyt tree­nil­tä kahta asiaa – kokenut val­men­ta­ja neuvoo, miten vältät ylei­sim­män tree­ni­mo­kan

27.09.2021 06:00