Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Osuuspankit
Oulun Osuuspankki lopettaa Kaakkurin toimipaikan – taustalla digitaalinen asiointi ja kulusäästöt: "Lakkauttamisen myötä vuokrakulut pienenevät merkittävästi"

Oulun Osuus­pank­ki lo­pet­taa Kaak­ku­rin toi­mi­pai­kan – taus­tal­la di­gi­taa­li­nen asioin­ti ja ku­lu­sääs­töt: "Lak­kaut­ta­mi­sen myötä vuok­ra­ku­lut pie­ne­ne­vät mer­kit­tä­väs­ti"

02.11.2020 10:02 9