Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Näyttötaulut
Infonäytöt tekevät tuloaan kerrostalojen rappukäytäviin – taloyhtiöiden digitaalisille ilmoitustauluille on tullut mainoksia

In­fo­näy­töt tekevät tuloaan ker­ros­ta­lo­jen rap­pu­käy­tä­viin – ta­lo­yh­tiöi­den di­gi­taa­li­sil­le il­moi­tus­tau­luil­le on tullut mai­nok­sia

05.01.2022 06:00 14
Tilaajille
Ouluhalliin asennettiin ohut, siro ja nykyaikainen, mutta pinta-alaltaan muhkea jättinäyttö – "Pelin tapahtumien seuraamiseen näyttö tuo uusia näkökulmia"

Ou­lu­hal­liin asen­net­tiin ohut, siro ja ny­kyai­kai­nen, mutta pin­ta-alal­taan muhkea jät­ti­näyt­tö – "Pelin ta­pah­tu­mien seu­raa­mi­seen näyttö tuo uusia nä­kö­kul­mia"

31.03.2021 21:42 4
Tilaajille