Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Naisten Superpesis
Kuukausi

KeKi:n kausi päättyi kyy­ne­liin puo­li­vä­li­eris­sä – "Pori oli ko­vem­pi, ei siitä mi­hin­kään pääse"

28.08.2021 21:22 1
Tilaajille

KeKi jäi juok­suit­ta ko­to­naan – "Onhan se fakta, että jos juok­su­ja ei lyö, ei ottelua voi voit­taa"

27.08.2021 21:12 1
Tilaajille

Pe­sä­kar­hut tarjosi Ke­Ki:l­le karun op­pi­tun­nin pu­do­tus­pe­li­pe­sä­pal­los­ta – "Saa­tiin vähän pu­do­tus­pe­li­tun­nel­maa, mutta sekin tuli enim­mäk­seen tur­pa­kä­rä­jien muo­dos­sa"

25.08.2021 23:56 2
Tilaajille

Naisten Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jan kak­ko­nen Porin Pe­sä­kar­hut valitsi vas­tus­ta­jak­seen Kem­pe­leen Kirin – "Tie­däm­me, miten he pe­laa­vat"

23.08.2021 17:36 1
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin naiset pu­do­tus­pe­lei­hin run­ko­sar­jan seit­se­män­nel­tä sijalta – rat­kai­su­pe­lit alkavat kes­ki­viik­ko­na

22.08.2021 20:03
Tilaajille

KeKi voit­toon Hel­sin­gis­sä – pu­do­tus­pe­li­paik­ka var­mis­tui jo aiemmin

21.08.2021 20:36 2
Tilaajille
Vanhemmat

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Lipolla sekä KeKin mie­hil­lä ja nai­sil­la edessä kauden tär­keim­mät ottelut – kuun­te­le uusin jakso täältä

19.08.2021 12:17 9

Maria Kaa­ki­sen huip­pu­il­ta riitti jak­so­ta­sa­pe­liin, Kem­pe­leen Kirillä yhä kaikki avaimet pu­do­tus­pe­lei­hin – "Mie­len­kiin­toi­set pelit edessä ja panosta riit­tää"

18.08.2021 21:38
Tilaajille

Sark­ki­ran­nas­sa nähtiin tiis­tai­na Lin­no­jen taisto, Porin Pe­sä­kar­hu­ja edus­ta­va iso­sis­ko vei pi­dem­män korren – "Kyl­lä­hän näitä pelejä on odo­tet­tu"

10.08.2021 22:26
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin naisten pirteä esitys riitti yhteen pis­tee­seen Hy­vin­kään Tahkon vie­raa­na – "Pie­nes­tä se oli kiinni"

05.08.2021 22:29 1
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin nai­sil­le karvas tappio Sark­ki­ran­nas­sa, Sei­nä­joen Mai­la-Jus­sit haki täyden pis­te­po­tin – "Vä­hän­hän se kui­ten­kin sitten rep­sah­ti"

03.08.2021 22:22
Tilaajille

KeKi tus­kai­li si­sä­pe­lin­sä kanssa, kolmen vuo­ro­pa­rin on­nis­tu­mi­set toivat pisteet – "Olemme pyr­ki­neet säi­lyt­tä­mään po­si­tii­vi­sen ilmeen"

29.07.2021 21:30
Tilaajille

Kem­pe­leen Kiri sai Tah­kol­ta op­pi­tun­nin – "Meillä on nuori jouk­kue, joka ym­mär­tää, että välillä tulee huo­no­ja­kin pelejä"

25.07.2021 18:55
Tilaajille

Ria Ojala jatkoi tyr­mää­vää ul­ko­pe­liään – Kem­pe­leen Kirin polt­ta­jan käsi kävi kuumana hel­le­sääs­sä

10.07.2021 21:41
Tilaajille

Sur­kei­den sat­tu­mus­ten pe­sä­pal­lo-ot­te­lu – KeKi:n kum­pi­kin lukkari vaih­to­pen­kil­lä käsi kan­to­si­tees­sä

20.06.2021 21:41 1
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirille en­sim­mäi­set pisteet ko­ti­ken­täl­tä

15.06.2021 21:38
Tilaajille

KeKi piti mes­ta­ri­suo­sik­kia ah­taal­la: "Toisen jakson lopetus har­mit­taa tyttöjä var­mas­ti"

09.06.2021 00:06 2
Tilaajille

Kii­rei­nen kesä ken­täl­lä ja kau­pas­sa – Annika Lin­nal­la, 20, on iso rooli, kun KeKi:n nuori joukkue yrittää siirtää ju­nio­ri­sar­jo­jen me­nes­tys­pe­rin­net­tään naisten Su­per­pe­sik­seen

03.06.2021 16:42
Tilaajille

Miesten ja naisten Su­per­pe­sis vauh­tiin ke­sä­kuun alussa – puo­li­vä­li­erä­vai­hees­sa run­ko­sar­jan parhaat saavat valita vas­tus­ta­jan­sa

07.05.2021 16:38 1

Har­joi­tus­ot­te­lui­den niuk­kuus har­mit­taa Oulun seudun pe­sä­pal­lo­jouk­kuei­ta

20.03.2021 21:01 1
Tilaajille