Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Mansikanviljely
Mansikanviljelijä: Mansikoiden pääsatokautta on pohjoisessa vielä hieman odotettava, mutta ensimmäisiä lähimarjoja päästäneen poimimaan Oulun seudulla jo viikon kuluttua

Man­si­kan­vil­je­li­jä: Man­si­koi­den pää­sa­to­kaut­ta on poh­joi­ses­sa vielä hieman odo­tet­ta­va, mutta en­sim­mäi­siä lä­hi­mar­jo­ja pääs­tä­neen poi­mi­maan Oulun seu­dul­la jo viikon ku­lut­tua

01.07.2022 15:00 2
Tilaajille