Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Luhtitalot
Kun Titta Saarelan aikuinen tytär muutti omilleen,  rivitalokolmio vaihtui 52-neliöiseen kaksioon Hiukkavaarassa

Kun Titta Saa­re­lan ai­kui­nen tytär muutti omil­leen, ri­vi­ta­lo­kol­mio vaihtui 52-ne­liöi­seen kak­sioon Hiuk­ka­vaa­ras­sa

07.10.2023 09:46 5
Tilaajille
Kastelli viehättää oululaispariskuntaa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kompakti luhtitalokaksio sopii kahdelle mainiosti

Kas­tel­li vie­hät­tää ou­lu­lais­pa­ris­kun­taa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kom­pak­ti luh­ti­ta­lo­kak­sio sopii kah­del­le mai­nios­ti

09.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuu luhtikäytävätalo lapsiperheille – kolmion hintaan vaikuttaa se, haluaako parvekkeen vai pikkuruisen huoneistopihan

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tuu luh­ti­käy­tä­vä­ta­lo lap­si­per­heil­le – kolmion hintaan vai­kut­taa se, ha­luaa­ko par­vek­keen vai pik­ku­rui­sen huo­neis­to­pi­han

23.01.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Ranta-Toppilaan kesällä valmistuvassa luhtitalokaksiossa on peruspalikat kohdillaan, mutta pientä viilattavaa löytyisi

Asun­to­pun­ta­ri: Ran­ta-Top­pi­laan kesällä val­mis­tu­vas­sa luh­ti­ta­lo­kak­sios­sa on pe­rus­pa­li­kat koh­dil­laan, mutta pientä vii­lat­ta­vaa löy­tyi­si

16.01.2023 07:00 4
Tilaajille
"Tärkeintä on, että koti tuntuu omalta" – soma kempeleläiskoti on rakentunut omien mieltymysten, ei trendien mukaan

"Tär­kein­tä on, että koti tuntuu omalta" – soma kem­pe­le­läis­ko­ti on ra­ken­tu­nut omien miel­ty­mys­ten, ei tren­dien mukaan

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Oululaisen Hennakaisa Kinnusen kodissa hallitsevat murretut sävyt – pikkutarkan sisustajan kodissa rätti huiskaa ja maalisuti viuhaa

Ou­lu­lai­sen Hen­na­kai­sa Kin­nu­sen kodissa hal­lit­se­vat mur­re­tut sävyt – pik­ku­tar­kan si­sus­ta­jan kodissa rätti huiskaa ja maa­li­su­ti viuhaa

30.07.2022 07:00 7
Tilaajille
Tilavan luhtitalokaksion terassilta pääsee suoraan puistoon Kaukovainiolla

Tilavan luh­ti­ta­lo­kak­sion te­ras­sil­ta pääsee suoraan puis­toon Kau­ko­vai­niol­la

25.07.2022 07:00
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuvan luhtitalon kolmio tarjoaa epätavallisia tilaratkaisuja, mutta myös mukavaa väljyyttä

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tu­van luh­ti­ta­lon kolmio tarjoaa epä­ta­val­li­sia ti­la­rat­kai­su­ja, mutta myös mukavaa väl­jyyt­tä

14.03.2022 07:00
Tilaajille