Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lentopalloseura Etta
Pohjoisesta kelpo eväät ammattilaisuralle – myös Ettasta tutut Jiri Hänninen ja Antti Ronkainen ovat löytäneet paikkansa Euroopan huippusarjoista: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

Poh­joi­ses­ta kelpo eväät am­mat­ti­lais­ural­le – myös Ettasta tutut Jiri Hän­ni­nen ja Antti Ron­kai­nen ovat löy­tä­neet paik­kan­sa Eu­roo­pan huip­pu­sar­jois­ta: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Oulun alueen huippulentopallon tulevaisuus mysteeri: "Sinänsä mahdollisuudet ovat jäätävän hyvät"

Oulun alueen huip­pu­len­to­pal­lon tu­le­vai­suus mys­tee­ri: "Si­nän­sä mah­dol­li­suu­det ovat jää­tä­vän hyvät"

28.06.2023 07:30 1
Tilaajille
Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Ettan valituksen Lentopalloliiton sanktioista – Sami Kurttilan valmentajakseen saanut seura käänsi jo uuden sivun ja hakee paikkaa 1-sarjasta

Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta hylkäsi Ettan va­li­tuk­sen Len­to­pal­lo­lii­ton sank­tiois­ta – Sami Kurt­ti­lan val­men­ta­jak­seen saanut seura käänsi jo uuden sivun ja hakee paikkaa 1-sar­jas­ta

01.06.2023 20:34 4
Tilaajille
Urheilun oikeusturvalautakunta tutkii Lentopalloseura Etta ry:n valituksen liiton päätöksistä: "Tässä on kyse nimen puhdistamisesta"

Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta tutkii Len­to­pal­lo­seu­ra Etta ry:n va­li­tuk­sen liiton pää­tök­sis­tä: "Tässä on kyse nimen puh­dis­ta­mi­ses­ta"

12.04.2023 07:00 3
Tilaajille
Kommentti: Ettan toiminnan yhtiöittäminen oli virheratkaisu, mutta myös Lentopalloliitossa kannattaa vilkaista peiliin

Kom­ment­ti: Ettan toi­min­nan yh­tiöit­tä­mi­nen oli vir­he­rat­kai­su, mutta myös Len­to­pal­lo­lii­tos­sa kan­nat­taa vil­kais­ta peiliin

26.01.2023 16:13 7
Tilaajille
Shokkipäätös! Lentopalloliitto sulkee Ettan miesten 1-sarjasta: "Jokin kostomentaliteetti tässä on"

Shok­ki­pää­tös! Len­to­pal­lo­liit­to sulkee Ettan miesten 1-sar­jas­ta: "Jokin kos­to­men­ta­li­teet­ti tässä on"

27.01.2023 22:38 24
Tilaajille
Lentopalloseura Ettasta tuttu Olli Kuoksa siirtyy kuluvan kauden jälkeen Hurrikaanin valmentajaksi – "Nyt takana on organisaatio, jonka kanssa voi tehdä realistisesti huippu-urheilua"

Len­to­pal­lo­seu­ra Ettasta tuttu Olli Kuoksa siirtyy kuluvan kauden jälkeen Hur­ri­kaa­nin val­men­ta­jak­si – "Nyt takana on or­ga­ni­saa­tio, jonka kanssa voi tehdä rea­lis­ti­ses­ti huip­pu-ur­hei­lua"

26.01.2023 09:54 1
Tilaajille
Numero 4 kasvamassa ratkaisijan tossuihin – pallo lähtee Veeti Parkkisen kädestä lujaa, mutta sunnuntain paikallistaisto lipsahti Ettalta ohipeliksi

Numero 4 kas­va­mas­sa rat­kai­si­jan tos­sui­hin – pallo lähtee Veeti Park­ki­sen kädestä lujaa, mutta sun­nun­tain pai­kal­lis­tais­to lip­sah­ti Ettalta ohi­pe­lik­si

08.01.2023 21:51
Tilaajille
Sarjajumbo saa sunnuntaina tilaisuuden janoamaansa revanssiin, kun Oulun alueen lentopalloherruus on jaossa

Sar­ja­jum­bo saa sun­nun­tai­na ti­lai­suu­den ja­noa­maan­sa re­vans­siin, kun Oulun alueen len­to­pal­lo­her­ruus on jaossa

08.01.2023 07:00
Tilaajille
Verottaja hakee Etta Asset Managementia konkurssiin – verovelan määrä lähes 99 000 euroa

Ve­rot­ta­ja hakee Etta Asset Ma­na­ge­men­tia kon­kurs­siin – ve­ro­ve­lan määrä lähes 99 000 euroa

01.12.2022 14:11 9
Tilaajille
Väärä osoite reklamaatiolle – Etta ry:n Jukka Parkkisen mukaan palkkarästit on karhuttava Ettan toimintaa pyörittäneeltä yhtiöltä

Väärä osoite rek­la­maa­tiol­le – Etta ry:n Jukka Park­ki­sen mukaan palk­ka­räs­tit on kar­hut­ta­va Ettan toi­min­taa pyö­rit­tä­neel­tä yh­tiöl­tä

03.11.2022 15:59 12
Tilaajille
Hienon tarinan synkkä luku – Olli Kuoksalla on Ettalta vielä useiden tuhansien eurojen saatavat: "Kun siihen on elämäntyönsä tehnyt, toivon, että joku ottaisi vastuun"

Hienon tarinan synkkä luku – Olli Kuok­sal­la on Ettalta vielä useiden tu­han­sien eurojen saa­ta­vat: "Kun siihen on elä­män­työn­sä tehnyt, toivon, että joku ottaisi vas­tuun"

03.11.2022 07:00 5
Tilaajille
Täyslaidallinen viimeisen kauden farssille – Nuutti Niinivaara kertoo Ettan palkanmaksun takunneen vuosikausia: "Yksi palkka taisi tulla ajallaan tilille"

Täys­lai­dal­li­nen vii­mei­sen kauden fars­sil­le – Nuutti Nii­ni­vaa­ra kertoo Ettan pal­kan­mak­sun ta­kun­neen vuo­si­kau­sia: "Yksi palkka taisi tulla ajal­laan ti­lil­le"

23.09.2022 18:32 4
Tilaajille
Lentopalloseura Etta nousi haudan partaalta ja kokosi rivinsä, seura lähtee juniorijoukkueella miesten 1-sarjaan – "Pahimmassa tapauksessa joudumme pelaamaan jossain lähiympäristön kunnista"

Len­to­pal­lo­seu­ra Etta nousi haudan par­taal­ta ja kokosi ri­vin­sä, seura lähtee ju­nio­ri­jouk­kueel­la miesten 1-sar­jaan – "Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jou­dum­me pe­laa­maan jossain lä­hi­ym­pä­ris­tön kun­nis­ta"

12.08.2022 18:30 12
Tilaajille
Ettalla ei ole asiaa Oulun kaupungin tiloihin, seura on kuitenkin ilmoittautunut ensi kaudeksi 1-sarjaan – "Velkojen pitää olla maksettuna, ennen kuin uusia vuoroja voidaan myöntää"

Ettalla ei ole asiaa Oulun kau­pun­gin ti­loi­hin, seura on kui­ten­kin il­moit­tau­tu­nut ensi kau­dek­si 1-sar­jaan – "Vel­ko­jen pitää olla mak­set­tu­na, ennen kuin uusia vuoroja voidaan myön­tää"

22.06.2022 16:22 12
Tilaajille
Etta iskee Iskun kimppuun naisten 1-sarjan välierissä, joukkueen unelmana liiganousu – "Odotan tasokkaita otteluita ja pitkiä palloralleja"

Etta iskee Iskun kimp­puun naisten 1-sar­jan vä­lie­ris­sä, jouk­kueen unel­ma­na lii­ga­nou­su – "Odotan ta­sok­kai­ta ot­te­lui­ta ja pitkiä pal­lo­ral­le­ja"

24.03.2022 20:13
Tilaajille
Ettan liigapaikka suli 5 500 euron maksamattomiin erotuomarimaksuihin, mutta seuran talouskurimus on paljon syvempi – "Tämä ei ole Ettan loppu"

Ettan lii­ga­paik­ka suli 5 500 euron mak­sa­mat­to­miin ero­tuo­ma­ri­mak­sui­hin, mutta seuran ta­lous­ku­ri­mus on paljon syvempi – "Tämä ei ole Ettan loppu"

15.03.2022 19:34 11
Tilaajille
Lentopalloseura Etta suljetaan miesten liigasta, taustalla taloudellisten velvoitteiden laiminlyönti – "Kyllähän tässä aika vaikeaa on ollut jo pidemmän aikaa"

Len­to­pal­lo­seu­ra Etta sul­je­taan miesten lii­gas­ta, taus­tal­la ta­lou­del­lis­ten vel­voit­tei­den lai­min­lyön­ti – "Kyl­lä­hän tässä aika vaikeaa on ollut jo pi­dem­män aikaa"

15.03.2022 15:48 23
Tilaajille
Etta on löytänyt voittavan lentopallon reseptin – kotivoitto TuTo Volleysta nosti itseluottamusta taas pykälän

Etta on löy­tä­nyt voit­ta­van len­to­pal­lon re­sep­tin – ko­ti­voit­to TuTo Vol­leys­ta nosti it­se­luot­ta­mus­ta taas pykälän

05.02.2022 20:33 1
Tilaajille
Ettan kotiottelu siirtyy maaliskuulle, taustalla joukkueessa tapahtuneet sairastumiset ja loukkaantumiset

Ettan ko­ti­ot­te­lu siirtyy maa­lis­kuul­le, taus­tal­la jouk­kuees­sa ta­pah­tu­neet sai­ras­tu­mi­set ja louk­kaan­tu­mi­set

02.02.2022 11:50