Lapsemme maailmalla
Kempeleläislähtöinen Johanna Konttila toteuttaa intohimoaan urheilijoiden mentaalivalmentajana – "Tavoitteena on madaltaa harjoittelun ja kilpailun välistä raja-aitaa"

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Johanna Kont­ti­la to­teut­taa in­to­hi­moaan ur­hei­li­joi­den men­taa­li­val­men­ta­ja­na – "Ta­voit­tee­na on ma­dal­taa har­joit­te­lun ja kil­pai­lun välistä ra­ja-ai­taa"

06.04.2021 18:00
Tilaajille