Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Koronakorvaus

Pää­mi­nis­te­ri Marin lupasi, että ko­ro­na­ku­lut kor­va­taan kun­nil­le täy­si­mää­räi­ses­ti – "Pidän siitä huolta"

15.09.2021 16:44 50
Pääkirjoitus

Valtio lupasi korvata kun­nil­le ko­ro­na­kus­tan­nuk­set, mutta kelkka on nyt yl­lät­tä­väs­ti kään­ty­nyt

31.08.2021 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koronan kanssa työs­ken­te­le­vil­le ko­ro­na­li­sä, kyllä kun­nil­la on rahaa maksaa

10.02.2021 05:30 2
Tilaajille