Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Valtio lupasi korvata kun­nil­le ko­ro­na­kus­tan­nuk­set, mutta kelkka on nyt yl­lät­tä­väs­ti kään­ty­nyt

Hallitus antoi kunnille vuosi sitten lavean lupauksen koronakulujen korvaamisesta. Kuntien mukaan hallitus on nyt lipeämässä lupauksestaan. Maksuhaluttomuutta epäilemättä selittää se, että valtiolla on omat säästöpaineensa.

Oulu 14 miljoonaa euroa, Helsinki 70 miljoonaa, Tampere 20 miljoonaa, Turku 10 – 20 miljoonaa euroa. Siinä summia, joita Suomen suuret kaupungit katsovat olevansa valtiolta vailla.

Pienemmissä kunnissa kyse on vähäisemmistä summista, mutta kunnan talouteen suhteutettuna monesti merkittävistä rahamääristä niissäkin.