Kampusalue
Uutisanalyysi: Oulun yliopiston kampuskeskustelu kuohahtelee yli äyräiden – Faktapohjaiselle keskustelulle ei näytä löytyvän sijaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lu kuo­hah­te­lee yli äy­räi­den – Fak­ta­poh­jai­sel­le kes­kus­te­lul­le ei näytä löy­ty­vän sijaa

07.09.2020 06:00 68
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Koivu

Oulun yli­opis­ton motiivi siirtää toi­min­taan­sa Rak­si­laan on pe­rus­tel­tua myös kau­pun­gin kan­nal­ta

06.09.2020 06:00 10
Tilaajille
Oulun yliopiston kampushanketta vastustava valtuustoaloite ihmetyttää rehtoria – vaatii suunnitteluvaraukselle normaalia käsittelyä

Oulun yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta vas­tus­ta­va val­tuus­to­aloi­te ih­me­tyt­tää reh­to­ria – vaatii suun­nit­te­lu­va­rauk­sel­le nor­maa­lia kä­sit­te­lyä

04.09.2020 17:00 30
Tilaajille