Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Hiekoitushiekka
Oulun kaupunki aloittaa hiekoitushiekan poiston – harjaukset tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä

Oulun kau­pun­ki aloit­taa hie­koi­tus­hie­kan poiston – har­jauk­set tehdään kun­nos­sa­pi­to­luo­ki­tuk­sen mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä

31.03.2021 15:32 5
Oulu vetää tiukkaa linjaa hiekoituksessa: Kumeja puhkovaa tappajasoraa levittävää urakoitsijaa odottaa rangaistus – "Saatamme tehdä pistotarkastuksia hiekkavarastoihin"

Oulu vetää tiukkaa linjaa hie­koi­tuk­ses­sa: Kumeja puh­ko­vaa tap­pa­ja­so­raa le­vit­tä­vää ura­koit­si­jaa odottaa ran­gais­tus – "Saa­tam­me tehdä pis­to­tar­kas­tuk­sia hiek­ka­va­ras­toi­hin"

26.10.2020 15:28 13
Tilaajille