Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Euroopan unionin ulkopolitiikka
Puheenaihe: Riittääkö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö EU:lla nyt keinoja edistää rauhaa?

09.01.2022 08:00 4
Tilaajille
Valko-Venäjän pelkäävä diktaattori astui nyt yli rajan, eikä EU saa härskiin painostukseen taipua
Pääkirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jän pel­kää­vä dik­taat­to­ri astui nyt yli rajan, eikä EU saa härs­kiin pai­nos­tuk­seen taipua

09.11.2021 20:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Geo­po­liit­ti­nen EU kääntää kat­seen­sa poh­joi­seen – Grön­lan­nin pää­kau­pun­ki Nuukiin EU-toi­mis­to

16.10.2021 06:00
Tilaajille
EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät aikomukset toiminnaksi
Pääkirjoitus

EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät ai­ko­muk­set toi­min­nak­si

16.09.2021 09:15 5
Tilaajille
Missä kriisi, siellä EU on ongelmissa – mutta presidentti Niinistön korjausehdotuksistakin puuttui vielä konkretiaa
Pääkirjoitus

Missä kriisi, siellä EU on on­gel­mis­sa – mutta pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kor­jaus­eh­do­tuk­sis­ta­kin puuttui vielä konk­re­tiaa

24.08.2021 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n ul­ko­po­li­tiik­kaa te­hos­tet­ta­va – pat­ti­ti­lan­ne jälleen kerran osoit­taa tarpeen siirtyä mää­rä­enem­mis­tö­pää­tök­siin osassa EU:n ul­ko­po­li­tii­kan ky­sy­myk­siä

29.09.2020 05:30
Tilaajille