esiintymiskoulutus
Ministereille on tarjolla myös valtioneuvoston ilmaista esiintymisvalmennusta – Kulmunin tilaamiin koulutuksiin ei VM:n hallintojohtajan mukaan liity oikeudellisia epäselvyyksiä

Mi­nis­te­reil­le on tar­jol­la myös val­tio­neu­vos­ton il­mais­ta esiin­ty­mis­val­men­nus­ta – Kul­mu­nin ti­laa­miin kou­lu­tuk­siin ei VM:n hal­lin­to­joh­ta­jan mukaan liity oi­keu­del­li­sia epä­sel­vyyk­siä

03.06.2020 20:15 0
Kulmuni: Maksan esiintymiskoulutusten kustannukset takaisin ministeriöille

Kul­mu­ni: Maksan esiin­ty­mis­kou­lu­tus­ten kus­tan­nuk­set ta­kai­sin mi­nis­te­riöil­le

03.06.2020 20:09 21