Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Energiavirasto
Sähkönsiirtohinnoittelusta kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle – "Kukaan ei ole puuttunut asiaan"

Säh­kön­siir­to­hin­noit­te­lus­ta kantelu edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le – "Kukaan ei ole puut­tu­nut asiaan"

03.02.2023 15:56 18
Tilaajille
Energiavirasto: Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin 53 prosenttia viime vuonna

Ener­gia­vi­ras­to: Suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien säh­kö­las­ku kal­lis­tui kes­ki­mää­rin 53 pro­sent­tia viime vuonna

19.01.2023 15:42 5
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 09:07 26
SK: Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selitystä sähkön kuluttajahinnan korotukselle – tutkinnan kohteena myös Oomi

SK: Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to vaatii se­li­tys­tä sähkön ku­lut­ta­ja­hin­nan ko­ro­tuk­sel­le – ­tut­kin­nan koh­tee­na myös Oomi

14.11.2022 15:43 38
Tavallisten kansalaisten tutkintapyynnöt panivat Energiaviraston liikkeelle: Nyt määritetään sähkön kohtuullinen hinta – Oomi on yksi tutkintapyynnön kohteista

Ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten tut­kin­ta­pyyn­nöt panivat Ener­gia­vi­ras­ton liik­keel­le: Nyt mää­ri­te­tään sähkön koh­tuul­li­nen hinta – Oomi on yksi tut­kin­ta­pyyn­nön koh­teis­ta

04.11.2022 13:00 63
Tilaajille
Oulun Energia ei aio laskea siirtohintojaan, vaikka saa 3,5 miljoonan euron alennuksen omista kantaverkkomaksuistaan  – "Operatiiviset kustannukset ovat nousseet merkittävästi"

Oulun Energia ei aio laskea siir­to­hin­to­jaan, vaikka saa 3,5 mil­joo­nan euron alen­nuk­sen omista kan­ta­verk­ko­mak­suis­taan – "O­pe­ra­tii­vi­set kus­tan­nuk­set ovat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti"

24.10.2022 15:30 51
Tilaajille
Neljäsosa kuluttajien sähkösopimuksista katkolla tänä vuonna – Yhtiöt tarjoavat enää lähinnä pörssisähkösopimuksia

Nel­jäs­osa ku­lut­ta­jien säh­kö­so­pi­muk­sis­ta kat­kol­la tänä vuonna – Yhtiöt tar­joa­vat enää lähinnä pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sia

13.10.2022 09:39 47
Tilaajille
Oomi liittyi rajusti hintoja nostavien sähköyhtiöiden joukkoon – kestosopimuksella sähkölämmitteisen omakotitalon lasku nousee yli 60 eurolla kuukaudessa

Oomi liittyi rajusti hintoja nos­ta­vien säh­kö­yh­tiöi­den jouk­koon – kes­to­so­pi­muk­sel­la säh­kö­läm­mit­tei­sen oma­ko­ti­ta­lon lasku nousee yli 60 eurolla kuu­kau­des­sa

04.01.2022 17:57 125
Tilaajille
Sähkön siirtohinnat nousivat kymmenessä vuodessa noin 30 prosenttia – mutta sille on Energiaviraston mukaan hyvät syynsä

Sähkön siir­to­hin­nat nou­si­vat kym­me­nes­sä vuo­des­sa noin 30 pro­sent­tia – mutta sille on Ener­gia­vi­ras­ton mukaan hyvät syynsä

04.11.2020 11:06 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kön­siir­to­mak­su­jen ko­ro­tuk­set ylit­tä­vät hä­vyt­tö­myy­den rajat – ener­gia­vi­ras­to kehitti epä­on­nis­tu­neen val­von­ta­jär­jes­tel­män

03.11.2020 06:00 5
Tilaajille
Korotukset olivatkin rahastusta – kansalaisten kiukku sähkönsiirron hinnankorotuksista ollut aiheellista
Pääkirjoitus

Ko­ro­tuk­set oli­vat­kin ra­has­tus­ta – kan­sa­lais­ten kiukku säh­kön­siir­ron hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta ollut ai­heel­lis­ta

14.10.2020 20:00 9
Tilaajille