Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Charmia Oulu
Kesä on parasta aikaa keittiöremontin tekoon – Charmian palvelu ei tyssää suvenakaan, vaan unelmien keittiöitä toimitetaan paikallisesta varastosta koko kesän
Mainos Charmia Oulu

Kesä on parasta aikaa keit­tiö­re­mon­tin tekoon – Char­mian palvelu ei tyssää su­ve­na­kaan, vaan unel­mien keit­tiöi­tä toi­mi­te­taan pai­kal­li­ses­ta va­ras­tos­ta koko kesän

02.05.2022 06:00
Paljastiko kevätaurinko kulahtaneen keittiösi? Saat toiveittesi mukaan suunnitellut, kotimaiset ja laadukkaat kalusteet tehtaalta 2–3 viikossa paikallisin voimin paikalleen asennettuna
Mainos Charmia Oulu

Pal­jas­ti­ko ke­vät­au­rin­ko ku­lah­ta­neen keit­tiö­si? Saat toi­veit­te­si mukaan suun­ni­tel­lut, ko­ti­mai­set ja laa­duk­kaat ka­lus­teet teh­taal­ta 2–3 vii­kos­sa pai­kal­li­sin voimin pai­kal­leen asen­net­tu­na

08.03.2022 06:00