Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Charmia Oulu
Kesä on parasta aikaa keittiöremontin tekoon – Charmian palvelu ei tyssää suvenakaan, vaan unelmien keittiöitä toimitetaan paikallisesta varastosta koko kesän
Mainos Charmia Oulu

Kesä on parasta aikaa keit­tiö­re­mon­tin tekoon – Char­mian palvelu ei tyssää su­ve­na­kaan, vaan unel­mien keit­tiöi­tä toi­mi­te­taan pai­kal­li­ses­ta va­ras­tos­ta koko kesän

24.04.2023 06:00
Paljastiko kevätaurinko kulahtaneen keittiösi? Saat toiveittesi mukaan suunnitellut, kotimaiset ja laadukkaat kalusteet tehtaalta 2–3 viikossa paikallisin voimin paikalleen asennettuna
Mainos Charmia Oulu

Pal­jas­ti­ko ke­vät­au­rin­ko ku­lah­ta­neen keit­tiö­si? Saat toi­veit­te­si mukaan suun­ni­tel­lut, ko­ti­mai­set ja laa­duk­kaat ka­lus­teet teh­taal­ta 2–3 vii­kos­sa pai­kal­li­sin voimin pai­kal­leen asen­net­tu­na

28.02.2023 06:00