Astra Zeneca

Suo­ma­lais­ten käyt­tä­mät­tö­mien Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­tei­den lä­het­tä­mis­tä köyhiin maihin poh­di­taan – EU-ko­mis­sio va­roit­taa jä­sen­mai­ta huk­kaa­mas­ta an­nok­siaan

03.05.2021 18:30 3
Tilaajille

Suomeen toi­mi­te­tut Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teet voivat mennä huk­kaan, kun sopivat ro­ko­tet­ta­vat lop­pu­vat – THL odottaa STM:n pää­tös­tä

25.04.2021 14:32 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ro­ko­te­pel­ko – kun sa­no­taan, että pelko on to­del­lis­ta, niin moni miel­tää, että pelko olisi ai­heel­lis­ta

23.04.2021 08:00 4
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

14.04.2021 15:51 4

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton ro­ko­te­osas­ton johtaja ita­lia­lais­leh­del­le: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teel­la todettu "mie­les­tä­ni selvä yhteys ve­ri­tulp­piin"

06.04.2021 13:40 15

Hol­lan­ti kes­keyt­ti Astra Zenecan ro­kot­teen käytön alle kuu­si­kymp­pi­sil­lä

02.04.2021 21:03 5

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Astra Ze­ne­cal­la jat­ke­taan huo­men­na – ro­ko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anneta alle 65-vuo­tiail­le

28.03.2021 17:01 10