Aikuistuminen
Essee: Mitä on aikuisuus? "Ajoittain ilmenevää öyhötystä ja naivismia seuratessa vaikuttaa ilmeiseltä, että todellisia aikuisia ovat usein lapset ja teinit"

Essee: Mitä on ai­kui­suus? "A­joit­tain il­me­ne­vää öy­hö­tys­tä ja nai­vis­mia seu­ra­tes­sa vai­kut­taa il­mei­sel­tä, että to­del­li­sia ai­kui­sia ovat usein lapset ja teinit"

18.10.2020 09:00 3
Tilaajille