Mainos

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön tekemän ta­lous­nä­ky­mä­ky­se­lyn mukaan yrit­tä­jät ovat toi­veik­kai­ta tu­le­vai­suu­den suhteen – ”Minun mie­les­tä­ni olemme ve­tä­neet hie­nos­ti yhtä köyttä yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na”

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on auttanut yrittäjiä jo pitkään. Poikkeusaikana yrittäjäjärjestön rooli on noussut vielä korkeampaan arvoon.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ovat ylpeitä siitä, miten hyvin yhteistyö yrittäjäverkoston ja sidosryhmien välillä on onnistunut. ”Työn monipaikkaistuminen on iso juttu ja tulee näkymään myös tulevaisuudessa. Meidän pitää olla yrittäjäjärjestössä koko ajan hermolla tai jopa askeleen edellä, mutta silti kuitenkin yrittäjän rinnalla niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä”, Marjo Kolehmainen sanoo.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ovat ylpeitä siitä, miten hyvin yhteistyö yrittäjäverkoston ja sidosryhmien välillä on onnistunut. ”Työn monipaikkaistuminen on iso juttu ja tulee näkymään myös tulevaisuudessa. Meidän pitää olla yrittäjäjärjestössä koko ajan hermolla tai jopa askeleen edellä, mutta silti kuitenkin yrittäjän rinnalla niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä”, Marjo Kolehmainen sanoo.

Viimeinen vuosi on ollut yrittäjille raskasta aikaa. Suomen Yrittäjien tekemän talousnäkymäkyselyn mukaan jokin aika sitten noin 10 prosenttia suomalaisista yrityksistä suunnitteli lopettavansa toimintansa. Valoa tunnelin päässä kuitenkin näkyy jo, sillä yhä useampi yrittäjä uskoo parempien aikojen olevan edessä.

Yrittäjäjärjestön tuki ja turva on ollut suomalaisille yrittäjille korona-aikana valtava voimavara. Se näkyy myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä (PPY), jonka jäsenmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana entisestään.

”Korona on kohdellut meidän yrittäjiä hyvin eri tavalla riippuen siitä, millä alalla on toiminut. Noin puolet yrityksistä on kärsinyt ja yritysten liikevaihto on laskenut. Jonkun verran on ollut myös yrityksiä, jotka ovat voineet korona-aikana jopa parantaa juoksuaan”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen kertoo.

PPY on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Elinkeinoelämän järjestö on tärkeä viestintäkanava yrittäjille muuttuvissa tilanteissa, ja viestinnän tehokkuuteen ja neuvontapalveluihin parantamiseen on kiinnitetty viimeisen vuoden aikana erityistä huomiota.

”Olemme pystyneet estämään ennakolta sellaisia tilanteita, joissa on oltu päättämässä jostain yrittäjälle vahingollisesta asiasta. Yrittäjäjärjestön tehtävänä on ajaa yrittäjän etua ja pyrkiä vaikuttamaan jo etukäteen, että mitään yrittäjille haitallisia päätöksiä ei tehtäisi”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo.

Paikallisyhdistykset toimivat yrittäjien edunvalvojina

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin kuuluu 27 paikallisyhdistystä, jotka toimivat paikallisesti entisten ja nykyisten kuntien alueella. Liittyessään paikallisyhdistykseen kuuluu automaattisesti myös alueelliseen ja valtakunnalliseen yrittäjäjärjestöön.

”Me olemme ainoa elinkeinojärjestö, jolla on näin tiheä paikallinen verkosto ja se on minun mielestäni meidän ehdoton vahvuus”, Marjo Kolehmainen sanoo.

Paikallisyhdistysten tärkein tehtävä on yrittäjien edunvalvonta ja tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kunnat. Yhdistykset käyvätkin aktiivista keskustelua kuntien kanssa.

”Paikallisyhdistysten luottamushenkilöt tekevät valtavasti työtä paikallisten yrittäjien eteen. He vinkkaavat uusista yrittäjistä, järjestävät tapahtumia ja rakentavat verkostoja sekä neuvottelevat kuntien kanssa elinkeinopolitiikasta”, Jussi Riikonen sanoo.

Marjo Kolehmainen on iloinen siitä, että yrittäjien tilanne on noussut esiin median ja politiikan lisäksi myös kahvipöytäkeskusteluissa. Moni kokee tärkeäksi tukea juuri paikallisia yrittäjiä.

”Korona-aika on korostanut ihmisille sitä, miten tärkeää meidän on käyttää paikallisten yritysten palveluita. Myös kunnat ovat heränneet yhä paremmin tukemaan olemassa olevia yrittäjiä ja houkuttelemaan kuntaan uusia yrittäjiä. Minun mielestäni olemme vetäneet hienosti yhtä köyttä yrittäjien tukemiseksi korona-aikana”, Kolehmainen sanoo.

Verkostot auttavat yrittäjän vaikeiden aikojen yli

Marjo Kolehmainen ja Jussi Riikonen ovat yhtä mieltä siitä, että yrittäjälle verkostot ovat elintärkeitä. Ne yrittäjät, joilla on laaja verkosto, ovat selvinneet helpommin myös isommista muutoksista.

Verkostojen kautta löytyy ammattitaitoisia työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja uusia bisnesideoita.

”Yrittäjäjärjestössä toimiessani olen nähnyt koko elämän kirjon. On tehty kauppaa, on löydetty uusia työntekijöitä, onpa myös rakastuttu ja löydetty puolisoitakin”, Marjo Kolehmainen hymyilee.

Yrittäjäverkostona toimiva PPY järjestää normaalitilanteessa noin 100 tapahtumaa vuodessa. Poikkeusaikoina tapahtumat on siirretty verkkoon etätapahtumiksi.

PPY on aloittanut hetki sitten Parempaa Pisnestä Yhdessä -bisnesverkoston, jossa nimensä mukaisesti taataan yrittäjille mahdollisuus tehdä bisnestä helposti yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa. Verkossa järjestetyssä kokoontumisessa yrittäjät auttavat toisiaan jakamalla omia ideoitaan, verkostojaan ja osaamistaan.

Toiveena on, että syksyllä voitaisiin järjestää suurempiakin tapahtumia muutenkin kuin etänä.

”On aivan selvä asia, että mikään ei korvaa aitoa kohtaamista, mutta tekniset välineet ovat auttaneet todella paljon näinä vaikeina aikoina. Sähköinen maailma on toisaalta tiivistänyt meidän ja paikallisyhdistysten yhteistyötä entisestään”, Kolehmainen sanoo.

Kolehmainen kuvailee yrittäjäjärjestöön kuulumista vakuutusmaksuna: vaikean hetken tullessa järjestöön kuuluva yrittäjä ei jää tyhjän päälle, vaan saa tarvitsemaansa tukea ja apua selviämiseen.

Olipa yrittäjän elinkaaressa mikä vaihe tahansa, yrittäjäjärjestö toimii yrittäjän rinnalla mahdollistamassa kasvun ja toisaalta tukemassa myös heikkoina hetkinä.

”Yksi meidän tärkeimmistä arvoista on aidosti yhdessä tekeminen. Verkostoituminen ei ole kylmäsoittoa”, Jussi Riikonen muistuttaa.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin ja liity jäseneksi osoitteessa yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat.

Info

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen muun muassa:

  • Laajat, maksuttomat neuvontapalvelut: lakimiehiä, veroasiantuntijoita, työsuhdeasiantuntijoita ja laajan kumppaniverkoston.
  • Hankkeita, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun.
  • Apua HR-asioihin.
  • Apua yrityksen myymiseen ja ostamiseen. Omistajanvaihdoskoordinointia.
  • Laajat jäsenedut.