Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kolumni
Tilaajille

Yrit­tä­jä! Älä luule si­joi­tuk­sia­si ai­noak­si van­huu­te­si va­kuu­tuk­sek­si

Nuoren tai aloittelevan yrittäjän kohdalla houkutus maksaa liian alhaisia eläkemaksuja on suuri.

Kansa karttuisin käsin sijoittavi, niin yrittäjätkin. Hyvä niin, sillä niin on kansa vähin erin vaurastuva. Moni yrittäjä kuitenkin laskeskelee sijoitustensa tuottoja ja tarkkailee samalla kriittisesti yrittäjän pakollisia eläkemaksuja eli YEL-maksuja. Jokaisen yrittäjäksi ryhtyjän on pakko vastata itse eläketurvastaan ja maksaa tuloistaan tuhteja siivuja vanhuutensa turvaksi.

Tänä vuonna suurin osa työikäisistä yrittäjistä maksaa ilmoittamistaan työtuloista 24,1 prosentin eläkemaksua. Se on samaa luokkaa kuin työntekijän eläkemaksu, jonka maksavat työntekijä ja työnantaja yhdessä eri suuruisin osuuksin. Yrittäjä on samaan aikaan sekä itsensä työnantaja että työntekijä, joten koko potti on hoidettava itse.