Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Yli puolet nai­sis­ta on kokenut työs­sään haittaa su­ku­puo­les­taan - miesten vai­keam­paa käyttää per­he­va­pai­ta

Yli puolet naisista ja neljäsosa miehistä on kokenut työssään haittaa sukupuolestaan.

Yli puolet naisista ja neljäsosa miehistä on kokenut työssään haittaa sukupuolestaan. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta tasa-arvobarometrista.

- Naisilla (sukupuoleen perustuvia) haittakokemuksia oli useimmiten työpaineiden jakautumisessa, palkkauksessa, ammatin arvostuksessa ja uralla etenemisessä, sanoi Tilastokeskuksen erikoistutkija Marjut Pietiläinen barometrin julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Eniten sukupuolestaan arvioivat olleen haittaa valtiolla työskentelevät naiset. Näin koki lähes kaksi kolmesta.

Sen sijaan miesten perhevapaiden käytön arvioitiin olevan vaikeampaa kuin naisten, erityisesti yksityisellä sektorilla.

Barometrissa ilmeni myös muita tasa-arvon ongelmia. Esimerkiksi palkansaajista noin kolmannes arvioi, että sukupuolivähemmistöön kuuluva kokisi todennäköisesti syrjintää heidän työpaikallaan. Myös opiskelijoista osa kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy sukupuolistereotypioita.

- Kolmannes opiskelijanaisista ja puolet miehistä näki, että opetuksessa tai oppimateriaaleissa ei juuri käsitellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä tai sateenkaariperheitä, Pietiläinen sanoi.

Yli puolet nuorista naisista kohdannut seksuaalista häirintää

Alle 35-vuotiaista naisista jopa yli puolet oli kokenut seksuaalista häirintää. Kaiken ikäisistä naisista runsas kolmannes ja miehistä vajaa viidesosa oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana.

Barometrin mukaan naiset ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää nyt hieman useammin kuin aiemmissa barometreissa.

Kaksi kolmasosaa naisista ja puolet miehistä pitää miesten asemaa yhteiskunnassa naisten asemaa parempana. Miehet myös arvioivat naisia useammin tasa-arvon jo toteutuneen.

Sosiaali- ja terveysministeriö teetti tasa-arvobarometrin Tilastokeskuksella. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluin syys-marraskuussa 2017. Barometriin haastateltiin 1 682 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta ihmistä.