Ylen MOT: Poliisi tutkii ym­pä­ris­tö­ri­kos­ta Ka­jaa­nin Romun toi­min­nas­sa – SLF-jä­tet­tä säi­ly­tet­ty ton­til­la kym­me­niä tu­han­sia tonneja enemmän kuin lupa sallii

Poliisi epäilee ympäristörikosta kajaanilaisen metallinkeräysyritys Kajaanin Romun toiminnassa, kertoo Ylen MOT.

Kalevan kesäauto romutettiin Kajaanin Romussa vuonna 2017.
Kalevan kesäauto romutettiin Kajaanin Romussa vuonna 2017.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Poliisi epäilee ympäristörikosta kajaanilaisen metallinkeräysyrityksen Kajaanin Romun toiminnassa, kertoo Ylen MOT. MOT:n mukaan esitutkinta on loppusuoralla ja asia on siirtymässä syyteharkintaan. 

Rikosepäilyn kohteena oleva yritys on varastoinut alueellaan kymmeniä tuhansia tonneja ympäristölle vaarallista SLF-jätettä. Jäte syntyy metallin murskauksen sivutuotteena. Poliisin MOT:lle kertoman mukaan yrityksen alueella on tällä hetkellä noin 56 000 tonnia jätettä, kun sen ympäristölupa sallisi 200 tonnia. 

Ympäristölupa vaatii, että vaarallinen jäte säilytetään nestetiiviillä ja päällystetyllä alueella, mutta poliisin mukaan osaa jätteestä on säilytetty päällystämättömällä alueella. 

MOT:n mukaan valvontaviranomaisena toimiva Kainuun ely-keskus on tiennyt jo pitkään Kajaanin Romun rikkovan ympäristölupaansa. 

Jätteistä on vuotanut haitallisia aineita lähiympäristöön ja mittauksissa pinta- ja pohjavesistä on löytynyt muun muassa lyijyä ja kadmiumia. Haitallisten aineiden vuoto havaittiin jo vuonna 2017, mutta ely-keskus vei asian poliisin tutkittavaksi vuoden 2019 keväänä. 

MOT:n mukaan ely-keskus ei ole keskeyttänyt murskaamon toimintaa, sillä se on katsonut, ettei toiminta aiheuta välitöntä ympäristön pilaamista. 

Kajaanin Romun toimitusjohtaja Matti Nyyssönen kiistää MOT:lle syyllistyneensä rikokseen. Hänen mukaansa jätteen kasaantumisen taustalla on se, että SLF-jätettä ottaa tällä hetkellä vastaan vain yksi polttolaitos Suomessa, eikä sen kapasiteetti riitä kaiken jätteen käsittelyyn.