Yk­sin­yrit­tä­jät voivat pian hakea kun­nil­ta tukea ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen

Yksinyrittäjille on tulossa mahdollisuus hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on yhteensä 2000 euroa ja se on tarkoitettu toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjille on tulossa mahdollisuus hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on yhteensä 2000 euroa ja se on tarkoitettu toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. 

Tuki on tarkoitus avata haettavaksi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat, milloin tuki avautuu haettavaksi. 

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. 

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka.