JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yk­sin­asu­via on 1,2 mil­joo­naa, mutta mistä löy­tyi­si yk­sin­asu­vien asioita esillä pitäviä eh­dok­kai­ta?

Yksinasuvia on 1,2 miljoonaa, mutta mistä löytyisi yksinasuvien asioita esillä pitäviä ehdokkaita? Elämme kunnissa ja kaupungeissa, joissa yksinasuvia asukkaita ei huomioida. Parisuhdekeskeisessä yhteiskunnassa yksinasuvien elämänmuotoa on pidetty tilapäisenä elämänä. Tästä johtuen yksinasuvat on jätetty huomiotta kaupunkien strategioissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä.

Lisäksi yksinasuvien tarpeita ovat määrittäneet pitkälti muut kuin yksinasuvat itse.