Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Tilaajille

YK:n Ih­mis­oi­keus­ko­mi­tea ottaa saa­me­lais­ten oi­keu­det no­peu­tet­tuun seu­ran­taan – "Ih­mi­soi­keuk­sien osalta ei voida sortua niiden maiden ta­sol­le, joissa va­li­taan mitä oi­keuk­sia to­teu­te­taan"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, ettei Suomi voi ihmisoikeuksien osalta sortua niiden maiden tasolle, joissa valitaan, mitä ihmisoikeuksia toteutetaan.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, ettei Suomi voi ihmisoikeuksien osalta sortua niiden maiden tasolle, joissa valitaan, mitä ihmisoikeuksia toteutetaan.
Kuva: Olli Miettunen

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuskomitea antanut Suomelle 1. huhtikuuta päätelmänsä ja suosituksensa liittyen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) toteutumiseen. Asiasta tiedottaa saamelaiskäräjät.

Komitea suosittaa Suomea nopeuttamaan saamelaiskäräjälain uudistamisprosessia saamelaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi erityisesti niin sanotun saamelaismääritelmän ja neuvotteluvelvoitteen osalta.