Kolumni: Kuulun siihen jouk­koon, jolla on useampi ko­ti­paik­ka­kun­ta

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yhdessä ra­ken­taen tulee paras

Olemme ottamassa hyvinvointipalveluiden seuraavaa askelta. Valmistaudumme uudistukseen, jolla on vaikutuksia mm. työllisyyspalvelujen, kuntien ja järjestöjen toimintoihin. Kun jokin osa palveluiden kokonaisuudessa muuttuu, se vaatii myös muita kehittämään toimintaansa.

Hyvinvointialueella ja työllisyyspalveluilla on yhteisiä tekemisiä.

Näistä esimerkkeinä monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu, työttömien terveystarkastukset, kuntouttavat palvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sote-palvelut tukevat työkyvyn ylläpitoa ja siten myös työllistymistä. Palveluihin pääsy viivytyksettä tulee turvata.

Myös kunnat tulevat olemaan keskeinen kumppani. Esimerkiksi lapset ja nuoret ovat sekä kunnan opetustoimen palvelujen että hyvinvointialueen palvelujen (neuvola, opiskeluhuolto) piirissä. Tärkeää on, että kuntien ennaltaehkäisevän työn ja hyvinvointialueiden korjaavan työn välinen yhteistyö tai sote- ja sivistyspalveluiden välinen yhteistyö toimivat saumattomasti. Myös alueellisen ja paikallisen valmius- ja turvallisuussuunnittelun osalta pitää varmistaa sujuva yhteistyö kuntien kanssa.


Liikunnalla ja kulttuurilla on olennainen rooli hyvinvoinnissamme.

On tärkeää, että hyvinvointialueelle laaditaan kulttuurihyvinvoinnin ohjelma, joka takaa kulttuurisesti merkityksellisen elämän myös laitoshoidossa oleville. Palveluketjuja tulee kehittää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden ennalta ehkäisevien palveluiden sekä alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Tässä keskeinen rooli on myös järjestöillä.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä yhteistyötä on tarpeen katsoa uusin silmin. Muutostarpeet kohdistuvat erityisesti yhteistyön hallinnollisiin rakenteisiin, tiedonvaihdon varmistamiseen ja myös palvelujen yhteensovittamiseen. Tässä työssä tarvitaan kunta- ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta voimme luoda asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja elinvoimaa tukevia palveluita. Siihen meidät on nyt haastettu.


Maire Mäki,

johtaja, filosofian tohtori,

aluevaaliehdokas (sd.)