Y-su­ku­pol­vi odottaa esi­mie­hel­tä kah­den­kes­ki­siä kes­kus­te­lu­ja – "Mil­le­niaa­lit ha­lua­vat mennä eteen­päin osaa­mi­ses­saan, ta­voit­teet ovat heille tär­kei­tä"

Kyselytutkimus nuorista osaajista paljasti muun muassa, ettei verkko-opiskelu uuteen työpaikkaan perehdyttämisessä kiinnosta diginatiiveja.

Tommi Männistö, Studentwork Group Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja, korostaa perehdyttämisen merkitystä työntekijän sitouttamisessa uuteen työpaikkaan. Studentwork tekee vuosittain kyselytutkimuksen Suomessa ja Ruotsissa nuorten osaajien työelämäodotuksista. Konsultti Jonna Juutilainen kuuluu itsekin y-sukupolveen eli milleniaaleihin.
Tommi Männistö, Studentwork Group Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja, korostaa perehdyttämisen merkitystä työntekijän sitouttamisessa uuteen työpaikkaan. Studentwork tekee vuosittain kyselytutkimuksen Suomessa ja Ruotsissa nuorten osaajien työelämäodotuksista.
Tommi Männistö, Studentwork Group Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja, korostaa perehdyttämisen merkitystä työntekijän sitouttamisessa uuteen työpaikkaan. Studentwork tekee vuosittain kyselytutkimuksen Suomessa ja Ruotsissa nuorten osaajien työelämäodotuksista.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kyselytutkimus nuorista osaajista paljasti muun muassa, ettei verkko-opiskelu uuteen työpaikkaan perehdyttämisessä kiinnosta diginatiiveja. He haluavat henkilökohtaista ohjausta.

Kun ihminen on työuransa alussa, mitä hän odottaa perehdytykseltä uudessa työpaikassa? Henkilöstöpalveluyritys Studentwork Group Oy kysyi asiaa yli tuhannelta milleniaalilta eli y-sukupolvelta, joista tuli nuoria aikuisia 2000-luvun alkupuolella.

– Kymmenen vuoden päästä työvoimasta 70 prosenttia on milleniaaleja, toteaa Tommi Männistö, Studentwork Group Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja.

Yritys esitteli kyselytutkimuksensa tuloksia perjantaina aamiaistilaisuudessa Oulussa.

Monissa viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että y-sukupolvi ja sitä nuoremmat odottavat työelämältä erilaisia asioita kuin heidän vanhempansa.

Nuori sukupolvi haluaa tehdä työtä, joka on heidän arvojensa mukaista ja he haluavat kokea, että työllä on merkitystä. Myös työnantajansa milleniaali valitsee arvojen perusteella. Jos työ ei tyydytä, hän vaihtaa työnantajaa.

– Hyvin toteutettu perehdytys sitouttaa työpaikkaan, lisää työtyytyväisyyttä ja tekee uudesta työntekijästä nopeammin tuottava työntekijän, Männistö kiteytti.

Kyselytutkimukseen vastanneista 50 prosenttia suosi kattavaa perehdytysohjelmaa pelkän työssäoppimisen sijaan.

– Kattava suunnittelu, hyvä organisointi ja selvä aikataulu olivat monen vastaajan mielestä perehdytyksen kannalta tärkeimpiä asioita.

Päivittäisten työtehtävien selkeä opastaminen oli tärkeää, mutta vastaajat kaipasivat myös teoreettista tietoa hahmottaakseen isomman kuvan: mikä on yrityksen strategia ja mikä uuden työntekijän työpanoksen merkitys kokonaisuudessa.

Konsultti Jonna Juutilainen kuuluu itsekin y-sukupolveen eli milleniaaleihin.
Konsultti Jonna Juutilainen kuuluu itsekin y-sukupolveen eli milleniaaleihin.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Selvityksen tekijöiden yllätykseksi diginatiiveiksi kutsutut milleniaalit eivät lämmenneet e-oppimiselle eli verkko-opiskelulle osana perehdytystä.

– Ehkä heitä epäilytti sosiaalisen ulottuvuuden puuttuminen e-oppimisessa, Männistö pohti. Hänen mielestään verkko-opiskelu voisi kuitenkin parhaimmillaan tehostaa perehdytysvaihetta, kunhan käytetään laadukkaita oppimisympäristöjä.

Vastaajat arvostivat erityisesti henkilökohtaisia kontakteja: esimiehen aktiivista mukanaoloa, keskustelua heidän omista odotuksista ja tavoitteista työsuhteelle. 70 prosenttia vastanneista halusi jopa kuukausittaista kahdenkeskistä keskustelua esimiehen kanssa.

– Milleniaalit haluavat mennä eteenpäin osaamisessaan, tavoitteet ovat heille tärkeitä.

Mentorointi on kasvava trendi, jota kannattaa suosia. 60 prosenttia toivoi, että heille nimettäisiin oma mentori.

Asian nosti esille myös tilaisuudessa mukana ollut Jonna Juutilainen, Pepron Oy:n konsultti ja milleniaali itsekin. Hän oli toiminut uusien työntekijöiden mentorina edellisessä työpaikassaan.

– On helpompi kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä henkilöltä, joka on nimetty perehdyttäjäksi. Työyhteisöön mukaan pääseminen on tosi tärkeää, Juutilainen sanoi.

Perehdytystä kannattaa räätälöidä työntekijän persoonallisuus huomioiden. Vastauksista kävi esimerkiksi ilmi, että osa haluaisi tavata uusia työkavereitaan jo ennen töiden aloittamista, toiset eivät.

– Osa ei ole mukavuusalueellaan, jos heidän odotetaan olevan tiiviissä vuorovaikutuksessa heti alussa, Männistö huomauttaa.

Juutilainen piti tärkeänä, että perehdytys on suunnitelmallista.

– Jos uudelle työntekijälle ensimmäisenä työpäivänä ryhdytään vasta tulostelemaan jotain intrasta, tunne on vähän ikävä.

Nuoret osaajat työelämässä 2019

Henkilöstöpalveluyritys Studentwork tekee vuosittain tutkimuksen nuorten osaajien työelämäodotuksista.

Vuoden 2019 tutkimuksen aiheena perehdytys.

Vastaukset on kerätty kyselytutkimuksella 1 134 suomalaiselta ja ruotsalaiselta nuorelta, joista enemmistö oli suomalaisia.

Vastaajista 42 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto, 32 %:lla ylempi korkeakoulututkinto, 25 %:lla lukio tai ammattikoulu, prosentilla peruskoulu.

Työkokemusta 50 prosentilla oli 1–5 vuotta, 26 %:lla alle vuosi, 24 %:lla yli viisi vuotta.

Vastauksista nousi neljä tärkeintä menestystekijää onnistuneeseen perehdytykseen: perehdytyksen rakenne, yhteisöllisyys, oppiminen ja viestintä.

50 % vastaajista suosi kattavaa perehdytysohjelmaa, kun vaihtoehtona oli työssäoppiminen, sen valitsi noin 30 %.

52 % oli valmis käyttämään aikaansa itseopiskeluun ennen työn aloittamista.

Uusien kollegoiden tapaaminen ennen töiden aloittamista jakoi mielipiteet tasaisesti.

Sama jako näkyi sosiaalisissa tapahtumissa osana perehdytystä: 37 % sanoi niille ehdottomasti kyllä, ja lähes yhtä iso osa vastasi ei.

Milleniaalit ovat skeptisiä e-oppimiselle, 78 % haluaa opetuksen kasvotusten e-oppimisen sijaan.

Lähde: Nuoret osaajat työelämässä 2019 – Perehdytys