Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Vuosi erä­maas­sa – ou­lu­lai­nen Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 ki­lo­met­riä poh­joi­sen erä­mais­sa ko­keak­seen poh­joi­sen luonnon koko vuo­den­kier­ron

Heinäkuu 2020, Varangin niemimaa. Omavaraisuuden saavuttaminen vaelluksella, jossa liikutaan paljon, on haastavaa.
Heinäkuu 2020, Varangin niemimaa. Omavaraisuuden saavuttaminen vaelluksella, jossa liikutaan paljon, on haastavaa.
Kuva: Erno Saukko

Norjan koillisosassa, Varangin niemimaalla Jäämeren rannalla, sijaitsee Kibergin kylä.

Viime vuoden elokuun 3. päivä kylässä seisoi mies, jonka haaveena oli nähdä ja kokea pohjoisen luonnon vaihtelevuus ja monipuolisuus koko komeudessaan.