Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Voisiko pää­kau­pun­ki­seu­dun läm­mit­tää pie­ny­din­voi­mal­la? Jo kol­mes­sa kun­nas­sa on vi­reil­lä sel­vi­tys

Jo kolmessa pääkaupunkiseudun kunnassa on tehty viime viikkojen aikana valtuustoaloite sen selvittämiseksi, voisiko alueen ilmastopäästöjä vähentää rakentamalla minikokoisia ydinreaktoreita.

Kivihiilikasat kuuluvat yhä Helsingin katukuvaan Hanasaaren voimalaitoksen liepeillä. Helsingin toisen suuren kivihiilivoimalan Salmisaaren polttoaine on sijoitettu valtaviin maanalaisiin siiloihin.
Kivihiilikasat kuuluvat yhä Helsingin katukuvaan Hanasaaren voimalaitoksen liepeillä. Helsingin toisen suuren kivihiilivoimalan Salmisaaren polttoaine on sijoitettu valtaviin maanalaisiin siiloihin.
Kuva: Joel Maisalmi

Jo kolmessa pääkaupunkiseudun kunnassa on tehty viime viikkojen aikana valtuustoaloite sen selvittämiseksi, voisiko alueen ilmastopäästöjä vähentää rakentamalla minikokoisia ydinreaktoreita.

Aloitteiden takana on yhteensä viitisenkymmentä Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen kunnanvaltuutettua eri puolueista.

Ajatuksena on selvittää pienydinvoiman mahdollisuuksia lämmön tuotannossa, sillä noin puolet pääkaupunkiseudun ilmastopäästöistä aiheutuu kivihiileen nojaavasta kaukolämmöstä.

- Helsingin strategia muuttua hiilineutraaliksi perustuu kuvitelmaan, että biomassan poltto on hiilineutraalia. Ja sehän ei todellakaan ole, perustelee Helsingin aloitteen alullepanija Petrus Pennanen.

Piraattipuoluetta edustava Pennanen on koulutukseltaan ydinfysiikan tohtori.

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkii ydinturvallisuutta ja se on kohdistanut viime aikoina huomiotaan pienydinvoimaan.

- Pienet modulaariset reaktorit ovat tulossa. Modulaarisuuden ideana on kehittää suhteellisen pieni standardoitu reaktori ja rakentaa niitä sarjatuotantona, selittää projektipäällikkö Ville Tulkki VTT:ltä.

VTT julkaisi maanantaina selvityksen siitä, miten pienydinvoima sopisi Espoon kokoiseen kaupunkiin. Tuloksien mukaan pienreaktori alentaisi kaukolämmön tuotantokustannuksia ja päästöjä. VTT arvioi investoinnin takaisinmaksuajaksi 10-20 vuotta.

Pienydinvoiman keskeisin kysymys on turvallisuus. Tulkin mukaan kansainvälisellä tutkimuksella yritetään parhaillaan selvittää, olisivatko pienvoimalat yhtä turvallisia tai turvallisempia käyttää kuin isommat. Kaukolämpöä tuottavat pienydinvoimalat pitäisi sijoittaa verrattain lähelle suuria asutuskeskuksia.

- Pienissä reaktoreissa on vähemmän lämpötehoa kuin suurissa. Sen takia ne voidaan periaatteessa hallita helpommin, mitä tahansa niissä tapahtuukin. On yleisen hyväksyttävyyden kannalta iso kysymys, miten tämä saadaan todistettua uskottavasti päättäjille ja kansalaisille, Tulkki sanoo.