Mainos

Voiko työ­so­pi­muk­seen kirjata koeai­kaeh­don, jos olen palk­kaa­mas­sa meillä en­nen­kin työs­ken­nel­leen työn­te­ki­jän?

Olen palkkaamassa uutta työntekijää. Hän on ollut meillä ennenkin työssä. Voinko ottaa hänen uuteen työsopimukseensa samojen sopijapuolten välisen koeaikaehdon?

Toni Isoluoma Asianajaja, Oulu
Toni Isoluoma Asianajaja, Oulu

Koeajasta säädetään työsopimuslain 1 luvun 4 § 1 momentissa. Säännöksessä ei oteta nimenomaisesti kantaa siihen, millä edellytyksillä koeaikaehto voidaan ottaa samojen sopijapuolten välisiin uusiin sopimuksiin. Asiaa on kuitenkin käsitelty lainkohdan perusteluissa.

Hallituksen esityksen mukaan koeajan käyttö ei ole mahdollista, jos peräkkäisissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä kuin aikaisemminkin Jos työsopimus sen sijaan uusitaan työtehtävissä ja työntekijän asemassa tapahtuneen huomattavan muutoksen vuoksi, uuden koeaikaehdon käyttö voi olla perusteltua.

Oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että uutta sopimusta samojen sopijapuolten välillä tehtäessä koeaikaehdon salliminen riippuu siitä, kuinka pitkä aika työsopimusten välillä on kulunut, kuinka merkittävästi eri sopimusten nojalla tehtävät työt poikkeavat toisistaan sekä onko aikaisemman työsuhteen koeaika ehtinyt toteutua kokonaisuudessaan