Kolumni

Viranomaiset tekevät parhaansa – yksilöiden oma toiminta ratkaisee koronakriisin syvyyden

Herään tänään aamun, jossa avaan kotona työkoneen ja olen töissä. Lapset ryhtyvät tekemään omia tehtäviään ja käymään koulua.

-
-

Herään tänään aamun, jossa avaan kotona työkoneen ja olen töissä. Lapset ryhtyvät tekemään omia tehtäviään ja käymään koulua.

Elämme poikkeusoloissa, rajat ovat kiinni kuten niin moni muukin kunnallinen paikka. Kaiken tavoitteena on vähentää sosiaalisia kontakteja muiden ihmisten kanssa ja estää koronaviruksen hallitsematon leviäminen Suomessa.

Työskentelytavat ja opiskelumallit voisivat kuitenkin olla poikkeusolojen jälkeen uusi normaali.

Kunnat toteuttavat tällä hetkellä mittavaa muutosta tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluja. Poikkeuksellinen aika voidaan hyödyntää muutoksen ajurina. Monet palvelut siirtyivät verkkoon. Etäkokouksista tuli pääsääntö ja työvuorot vaihtuivat lennosta riskit huomioiviksi.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perustana on, että kunta toimii samojen perusteiden mukaisesti normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kunnissa, sote-kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä toteutetaan valtion ohjeet ja määräykset. On äärimmäisen tärkeää, että kunnissa on harjoiteltu häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Johtaminen, kyky muodostaa tilannekuvaa ja kriisiviestintä korostuvat.

Myös kaikki koetut normaaliolojen häiriötilanteet kuten erilaiset vesikriisit, tulvat, tykkylumikriisit ja myrskyt ovat osaltaan valmistaneet meitä olemassa olevaan tilanteeseen. Kunnan jatkuvuudenhallinta perustuu siihen, että pääosasta normaaliolojen häiriötilanteita selviydytään organisaatioiden normaaleilla voimavaroilla sopeutumiskykyä hyväksi käyttäen. Näin toimitaan myös koronan tuomissa poikkeusoloissa.

Taudin huippu on Suomessa kuten Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vasta edessä. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että yhteiskuntarauha säilyy ja muut kriisit eivät tavoita meitä yhtä aikaa. Huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset kuten ruuan, sairaalatarvikkeiden ja lääkkeiden riittävyys on olennaista. Sääolojen vakaus auttaisi meitä. Tiedossa kuitenkin on, että varsinkin Lapissa lumimäärä enteilee suuria tulvia. Pahimmassa tapauksessa tautihuippu ja tulvakriisi ovat päällä samaan aikaan.

Varautuminen on äärimmäisen tärkeää senkin vuoksi, että kriittisistä osaajista on pula koko Suomessa. Apteekit ja terveysasemat kuten vaikkapa kuntien ruoka- ja siivouspalvelut sekä vesi- ja kaukolämpöhuolto on ottanut työjärjestelyissä huomioon riskit.

Kuhmon kaupunki siirtyi käytännössä yhden viikonlopun aikana laajaan etätyön malliin ja muutti työvuoroja ottamaan tartuntariski huomioon. Tavoitteena on turvata niin johdon kuin toimialojen toimintakyky vaikka osa ihmisistä sairastuu tai asetetaan karanteeniin. Harvaan asutuilla kunnilla tilanne on vielä kriittisempi, koska esimerkiksi apteekkeja ja terveysasemia on vain yksi.

Toimiva yhteistyö kuntien välillä on kriisitilanteissa äärimmäisen tärkeää. Kainuun kuntajohtajat ja Kainuun sote -kuntayhtymän johto kokoontuvat kerran päivässä päivittämään tilannekuvaa. Kaupungin johtoryhmä samoin. Tällä varmistetaan, että kuntien ja kuntayhtymän viesti on samansuuntainen. Hyvät käytänteet on myös helppo levittää päivittäin. On todettava, että kriisin hetkellä malli, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat samassa organisaatiossa, on äärimmäisen hyvä.

Viranomaiset tekevät parhaansa, mutta lopulta koronakriisin syvyys ratkeaa yksilöiden oman toiminnan seurauksena. Toimintasuosituksien noudattaminen on tärkein keino hillitä tautihuippua. Tautihuipun loiventaminen puolestaan turvaa kriittisen terveydenhuollon henkilökunnan ja tehohoidon riittävyyden.

Keskustelu mökeille ja hiihtokeskuksiin suuntaavista ihmisistä kärjistyi viikonlopun aikana paikoin sosiaalisen median kanavissa pahaksi. Hiihtokeskukset sulkevat ovensa. Nyt tulee välttää kaikkea matkustamista, jotta virus ei leviä.

On ymmärrettävää, että monilla on huoli iäkkäistä vanhemmistaan ja halu tulla auttamaan entiselle kotiseudulle. Meidän pitää muistaa asioiden inhimillinen puoli. Syyllistäminen ei auta tässä tilanteessa ketään. Viestini on, että kaikki, jotka ovat jo lähteneet nyt etäopiskelemaan tai mökille, noudattakaa ohjeita. On selvää, että sairaana tai kotikaranteeniin ei pidä mökkipaikkakunnille mennä.

Valtion on syytä tehdä myös lisätoimia. Toivon, että jo tänään tiistaina valtioneuvosto on määrännyt kaikki yökerhot ja baarit kiinni. Myös yrittäjät itse ovat toivoneet määräystä.

Poikkeusolojen ajan toimintaa pitää suunnata myös poikkeusolojen jälkeiseen aikaan. Poikkeusolojenkin aikana on huolehdittava haavoittuvimmassa asemassa olevista lapsista, nuorista ja vanhuksista. Yritysten ja työnantajien kyky työllistää kriisin jälkeen on turvattava.

Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.