Mainos

Vii­den­nes poh­jois- ja kes­ki­poh­ja­lai­sis­ta ei ole tar­kis­tut­ta­nut kä­si­sam­mu­tin­taan – Sam­mut­ti­men voi tar­kis­tut­taa il­mai­sek­si Elä­män­tur­va­kier­tueel­la

Tiesitkö, että käsisammutin pitää tarkistuttaa 1-2 vuoden välein? LähiTapiola Pohjoinen tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden tarkistuttaa sammuttimensa veloituksetta Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla vierailevalla Elämänturvakiertueella huhti-toukokuun aikana. Toimiva käsisammutin on yksi onnistuneen alkusammutuksen avaintekijöistä.

LähiTapiola Pohjoisen Elämänturvakiertue alkaa Kirkkokadulta 4.4. kiertäen yhteensä 20 eri paikkakuntaa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Kuvassa myyntijohtaja Jouni Liuska, joka suosittelee harjoittelemaan alkusammutuslaitteiden käyttöä, jotta sammutustaidot ovat hallussa palon sattuessa.
LähiTapiola Pohjoisen Elämänturvakiertue alkaa Kirkkokadulta 4.4. kiertäen yhteensä 20 eri paikkakuntaa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Kuvassa myyntijohtaja Jouni Liuska, joka suosittelee harjoittelemaan alkusammutuslaitteiden käyttöä, jotta sammutustaidot ovat hallussa palon sattuessa.

Jopa viidennes pohjois- ja keskipohjalaisista ei ole koskaan tarkistuttanut sammutintaan ammattilaisella. Ohjeenmukaisesti maksimissaan kahden vuoden välein sammuttimensa on tarkastuttanut vain 40 % alueen asukkaista. Kaiken kaikkiaan käsisammutin löytyy vajaalta kolmannekselta (29 %) Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueen asukkaista.

Sammutintarkastuskiertue on yksi LähiTapiola Pohjoisen paikallisista yhteiskuntavastuuteoista, joilla edistetään vahinkojen ennaltaehkäisyä. Tänä vuonna 160 vuotta täyttävä yhtiö laajentaa perinteisen sammutintarkastuskiertueensa 20 paikkakunnan turvallisuusteemaiseksi Elämänturvakiertueeksi, jolla juhlistetaan pitkää ikää turvallisuuden, talouden ja terveyden teemoissa.

Sammuttimen käyttöä on hyvä harjoitella etukäteen

Käsisammutin on tarkastettava vähintään vuoden väliajoin, jos sammutinta säilytetään alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Jos sammutinta säilytetään tasalämpöisissä ja kuivissa sisätiloissa, riittää tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein. Huoltoa ja tarkastusta voivat suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät käsisammuttimien huoltoliikkeet. LähiTapiola Pohjoisen omistaja-asiakkaille käsisammuttimien tarkastus on maksutonta, ja tarkastukset suorittavat LähiTapiolan ammattitaitoiset kumppanit.

LähiTapiola Pohjoisen alueella asuvista Arjen Katsaus -kyselyyn vuonna 2023 vastanneista 15 % on ollut tilanteessa, jossa ulkotiloissa on syttynyt tulipalo esimerkiksi nuotion, ulkotulen tai grillauksen myötä.
LähiTapiola Pohjoisen alueella asuvista Arjen Katsaus -kyselyyn vuonna 2023 vastanneista 15 % on ollut tilanteessa, jossa ulkotiloissa on syttynyt tulipalo esimerkiksi nuotion, ulkotulen tai grillauksen myötä.

"Toimiva palovaroitin, sammutuspeite, käsisammutin ja päivitetyt alkusammutustaidot ovat tärkeitä keinoja kodin paloturvallisuuden ylläpitämisessä. Käytännössä kaikki kodeissa syttyvät tulipalot ovat alkuvaiheessa mahdollista sammuttaa alkusammuttimella", tähdentää LähiTapiola Pohjoisen myyntijohtaja Jouni Liuska.

Liuska ohjeistaa harjoittelemaan etukäteen sammuttimen ja muiden alkusammutuslaitteiden käyttöä. Tarkista mihin paloihin sammutin soveltuu ja tutustu sen käyttöohjeeseen. Palovaroitin on tärkeässä roolissa pelastautumisen kannalta, sillä se antaa aikaa toimia tulipalon sattuessa.

Lue lisää kodin turvasta ja osta kotivakuutus

LähiTapiola Pohjoinen juhlistaa 160 v. juhlavuottaan Elämänturvakiertueella, jolla tarjotaan muun muassa pyörän pikahuoltoja ja sammutintarkastuksia. Kiertueella on myös mahdollisuus osallistua Qstock-lippujen ja kuumailmapallolennon arvontaan.
LähiTapiola Pohjoinen juhlistaa 160 v. juhlavuottaan Elämänturvakiertueella, jolla tarjotaan muun muassa pyörän pikahuoltoja ja sammutintarkastuksia. Kiertueella on myös mahdollisuus osallistua Qstock-lippujen ja kuumailmapallolennon arvontaan.

Tavataan Elämänturvakiertueella!

LähiTapiola Pohjoinen on paikallinen ja 100 % asiakkaidensa omistama elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat 160 vuoden taakse paloapuyhdistyksiin. Juhlavuonnaan LähiTapiola Pohjoisen perinteinen sammutintarkastuskiertue laajenee 20 paikkakunnan turvallisuusteemaiseksi Elämänturvakiertueeksi. Elämänturvakiertue juhlistaa LähiTapiola Pohjoisen 160-vuotista taivalta vierailemalla ympäri Pohjois- ja Keski-Pohjanmaata muun muassa LähiTapiolan toimistoilla ja S-ryhmän toimipisteillä.

Kiertue kutsuu LähiTapiola Pohjoisen omistaja-asiakkaat, kumppanit ja henkilöstön juhlistamaan yhteisiä vuosia ja pysähtymään hetkeksi elämänturvan äärelle. Tapahtumissa voi tarkistuttaa käsisammuttimen veloituksetta, minkä lisäksi mukana on paikkakuntakohtaisesti esimerkiksi auto- ja turvallisuusalan yhteistyökumppaneita, mahdollisuus pyörän pikahuoltoon sekä arvontoja.

Kiertue alkaa Oulun Kirkkokadulta 4.4. ja palaa takaisin Ouluun Limingantulliin 24.5.

Lue lisää LähiTapiola Pohjoisen 160 v. juhlavuodesta ja osallistu Elämänturvakiertueelle

LähiTapiola Pohjoinen

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 19 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. LähiTapiola Pohjoinen tarjoaa henkilö-, maatila- ja yritysasiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyt on tehty 4.–26.1.2021 ja 4.–30.1.2023.

Haastattelut kerättiin Gallup Forumissa. Kyseessä on Kantar Publicin käyttämä vastaajapaneeli, jonka tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla + 1,3 ja alueella Pohjoinen + 5,3 prosenttiyksikköä. Kaikkiaan kyselyyn vastasi noin 5 550 henkilöä, joista LähiTapiola Pohjoisen alueen asukkaita oli noin 330. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,3 prosenttiyksikköä. Pohjoisen tulosten osalta se on noin 5,4 prosenttiyksikköä.

-