Koronarokotteet

Voiko sy­dän­tu­leh­duk­sil­la ja ko­ro­na­ro­kot­teil­la olla yhteys? Fimean yli­lää­kä­ri kertoo, mitä oi­reis­ta tie­de­tään

Voiko sydäntulehduksilla ja koronarokotteilla olla yhteys? Fimean ylilääkäri kertoo, mitä oireista tiedetään.