Ukrainan sota

Vi­deo­ku­vaa Kio­vas­ta: TV-tor­niin osunut il­ma­is­ku Kio­vas­sa

Videokuvaa Kiovasta: TV-torniin osunut pääkaupungissa