Venäjä

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi suo­ma­lais­tut­ki­jan mukaan johtaa Venäjän hal­lin­non toi­min­ta­ky­vyn me­ne­tyk­seen

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan jatkui maanantaina kahdettatoista päivää.