Suomen Nato-jäsenyys

Val­tion­joh­don Na­to-kan­ta he­rät­tää huo­mio­ta kan­sain­vä­li­ses­ti: "Suomi on nyt maail­man kes­ki­pis­tee­nä myön­tei­sel­lä ta­val­la"

Risto E.J. Penttilä kertoo, kuinka Suomen valtionjohdon Nato-kanta on otettu vastaan maailmalla.