Pelastuslaitos

Va­hin­gon­tor­jun­ta­hä­ly­tys Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la

Vahingontorjuntahälytys Oulun kaupungintalolla