Ukrainan sota

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi jul­kai­si videon pre­si­den­tin kans­lias­ta en­sim­mäis­tä kertaa Venäjän hyök­käyk­sen alet­tua: "En ole pii­los­sa"

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi julkaisi maanantaina jokailtaisen puheenvuoronsa ensimmäistä kertaa presidentin kansliasta.