Oulun seksuaalirikokset

Sek­suaa­li­ri­kos­ten ra­vi­sut­ta­mas­sa Oulussa pais­ki­taan töitä tur­val­li­suu­den tunteen pa­laut­ta­mi­sek­si

Seksuaalirikosten ravisuttamassa Oulussa paiskitaan töitä turvallisuuden tunteen palauttamiseksi.