Vladimir Putin

Putin: Emme ole me­net­tä­neet mitään Uk­rai­nas­sa – näin Venäjän pre­si­dent­ti puhui sodasta ja pa­kot­teis­ta