Työelämä

Ou­lu­lais­nuor­ten vi­deo­teos Paineet kä­sit­te­lee epä­var­muut­ta mat­kal­la kohti tu­le­vai­suut­ta ja työ­elä­mää

Tulevaisuussafari-hanke vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten uskoa tulevaisuuteen.