Vladimir Putin

Miksi Putin muuttui yht­äk­kiä niin agg­res­sii­vi­sek­si? Näin asiaa kom­men­toi aiheen asian­tun­ti­ja Veera Laine