Koronarokotteet

Lap­set­to­muut­ta ja syö­pä­ris­ki? Yli­lää­kä­ri kom­men­toi viittä myyttiä ko­ro­na­ro­kot­tees­ta

Lapsettomuutta ja syöpäriski? Ylilääkäri kommentoi viittä myyttiä koronarokotteesta.